Arrangement

UM-reglement, dagsprogram og kvalifiseringskrav

Få full tilgang til hele UM-reglementet (oppdatert 2017), kvalifiseringskrav, dagsprogrammet, samt link til å kjøpe lisens. 
Et forenklet dagsprogram er også laget, men viser kun finaler.

Se dagsprogrammet som eget vedlegg. 

Startberettigede (uttrekk fra reglementet)

4.1 Alle utøvere som er innehavere av lisens og representerer medlemslag i NFIF kan delta i UMs hovedstevne. Lisensen må dessuten være betalt for inneværende år. Dessuten kan utøvere som representerer skolelag delta.


4.2 I andre UM enn hovedstevnet kan det delta utøvere som representerer lag som er medlem av andre lands forbund.Dog kan en utøver som er norsk statsborger delta om vedkommende har fast bopel i utlandet.

4.3 Utøvere kan delta i UM kun fra og med det år de fyller 15 og til og med det år de fyller 19. Det er ikke tillatt med opprykk fra yngre klasser(14 år og yngre), heller ikke i stafetter.

Reglement og retningslinjer for UM i friidrett kan leses i sin helhet her (PDF)

Lisens

Lisens må være løst i forkant av påmeldingen. Ta lisenssjekk her. Om du trenger å kjøpe, gå inn på denne linken og kjøpe denne nå.

Kvalifiseringskrav

 

Posted: 28 mar 17