Arrangement

Stevnekontor

Åpningstid torsdag kl 17-20.

Øvrige dager åpnes dørene 1,5 time før første øvelse.

På stevnekontoret vil du finne følgende funksjoner:

  • Henting av startnummer
  • Avkrysning for den enkelte øvelse
  • Funksjonærmottak
  • Protestskjema
  • Skjema lagoppstilling stafett
  • Hente billetter til shuttle-buss transport til/fra hotellene
  • Info om plassering av klubbtelt
  • Akkreditering for trenere stav/høyde

Stevnekontoret er lokalisert i gymsalen på gateplan ved steintrappen opp til inngangen for Fana stadion.

Startnummer
Den enkelte utøver henter selv sitt startnr. Klubb kan også hente ut hele mappen med startnummer for å distribuere startnummer til egne utøvere. Startkontingent må være betalt før startnummer deles ut, samt at alle utøverne må ha betalt lisens.

Avkrysning/opprop
Det er personlig avkrysning/opprop for alle utøvere i alle øvelser og foretas bare en gang i hver øvelse. Dette innebærer at utøver selv må møte opp i god tid før fristen (kan være kø) og signere, vise startnummer frem for kontroll, godkjent lagsdrakt og godkjent reklame.
I stafett kan avkrysning gjøres av lagleder.

Protest
Dersom man vil levere inn protest, fåes skjema for utfylling hos Avkrysning.
Lever utfylt skjema til ansvarlig for Avkrysning samtidig som betaling av protestgebyr (kr 250) gjøres kontant.
Arrangøren overleverer skjema videre til Jury for vurdering og beslutning.

Lagoppstilling stafett
Skjema fåes hos Avkrysning.
Lever lagoppstillingen til ansvarlig for Avkrysning innen fristen.

Billetter shuttlebuss
Har du bestilt transport mellom hotell og bane, henter du billettene her. Ha gjerne kvittering tilgjengelig og vis denne.
Her kan du også bestille og betale flere billetter om det er ledig kapasitet. 1-dags pass kr 75 og 3-dagers pass kr 150.

Funksjonærmottak
Alle funksjonærer melder seg her når de kommer. Her blir man registrert og får tildelt oppgaver.
Alle møter opp i sin funksjonærjakke. De som evt ikke har fått denne allerede, vil få denne her.
Møt opp igjen her for å få utdelt nye oppgaver når du evt er ferdig og har ledig kapasitet.

Posted: 12 jul 17